Articles Tagged ‘Maatschappij’

De hedendaagse wereld begrijpen (9/10)

“Hoe in deze tijd over God spreken?” is het negende in een reeks van 10 artikels. In deze teksten trachten verscheidene auteurs een beschouwing te maken over de ideeën die de actuele wereld van filosofie, wetenschap en cultuur uitmaken, over de principes die vandaag onze manier van zien en handelen richting geven. Zij stellen zich ook vragen in verband met de troeven en de uitdagingen voor de christelijke boodschap in een postmoderne cultuur.

De integratie van de moslimgemeenschappen

Samir Khalil Samir is een Egyptisch jezuïet, specialist van het christelijke en islamitische Oosten. In zijn boek Les raisons de ne pas craindre l’islam kaart hij de moeilijke vraag aan van de integratie van vreemde gemeenschappen, in het bijzonder van moslims, in Europa. Wij selecteren hier enkele passages uit dit boek.

De zwakheid van de islam

In een interview met Aleteia beschrijft Annie Laurent de hedendaagse islam als een religie ten prooi aan een diepe crisis die zelfs zijn bestaan op losse schroeven zou kunnen zetten.

Hoe reageren op het geweld van de islam?

Annie Laurent, stichteres van de vereniging Clarifier en specialiste van de Arabische wereld, beantwoordt enkele vragen om onze situatie toe te lichten tegenover een verwarrrende islam.

Hulp bij religieuze zelfmoord

In een van de hoofdstukken van het boek How the west really lost God: A new theory of secularization (Hoe het Westen echt God verloor: een nieuwe theorie over de secularisatie), legt Mary Eberstadt uit dat de achteruitgang van de oudste protestantse kerken in Europa en in de Verenigde Staten nauw samenhangt met de leerstellige veranderingen die zij hebben aangebracht in verband met contraceptie, echtscheiding, abortus en homoseksualiteit. Dat op zijn beurt heeft bijgedragen tot het kwetsbaarder maken van de familie in het Westen.

In een relativistische cultuur niet te verhandelen waarheden

Wat kunnen de strijd voor de afschaffing van de slavernij, de beweging voor de burgerrechten van de zwarten, de verdediging van het ongeboren kind, van het huwelijk en van de godsdienstvrijheid gemeenschappelijk hebben? De overtuiging dat er onaanraakbare waarheden bestaan omdat de ethische kwaliteit van de maatschappij ervan afhangt. Sheila Liaugminas, journaliste van Chicago, winnares van een Emmy-prijs en medewerkster van MercatorNet, legt dit uit in een boek.

ISIS doodt een priester: hoe moeten we reageren?

Kort na de moord op eerwaarde heer Jacques Hamel door twee mannen die zich beroepen op ISIS werd een mis opgedragen in de Notre-Dame kathedraal in Parijs. Kardinaal Vingt-Trois ging voor. Wij publiceren hier de tekst van zijn homilie.

Mag een instelling van gezondheidszorg euthanasie weigeren?

Een paar maanden geleden nam Mgr. Joseph De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, stelling ten gunste van de institutionele gewetensbezwaren tegen euthanasie. Niet lang geleden heeft een christelijk geïnspireerd rusthuis van Diest geweigerd de euthanasie te laten uitvoeren binnen zijn muren.

Mogen wij nog beperkingen hebben?

De terugbetaling van een nieuwe test om het syndroom van Down op te sporen roept heel wat ethische vragen op. Op korte termijn lijkt het een goed idee om de zogenaamde NIP-test terug te betalen, maar op langere termijn kan het toekomstige ouders onder druk zetten. Luc Van Gorp huivert bij de gedachte dat mensen geen beperkingen mogen hebben.

Moslims die zich tot het christendom bekeren

Bekeringen van moslims tot het christendom zijn een delicaat onderwerp, waarover men niet gemakkelijk sluitende gegevens kan verzamelen. Maar informatie uit verscheidene bronnen geeft aan dat het om een belangrijk fenomeen gaat.